Bác nào có key chho bản CS5 hoặc CS6 thì cho e xin nhé. Thanks.