admin ơi em muốn 1 code facebook nằm ở dưới cùng mỗi topic và mỗi topic có riêng 1 khung comment
Code:
</script><script type="text/javascript">$(function(){$('<div class="fb-comments" data-href='+window.location.href+' data-num-posts="2" data-width="900"></div>').insertAfter(".post:last");});</script>
<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
code trên như ý em muốn nhưng nó có 1 nhược điểm là khi mình comment vào cái khung FB cmt rồi mình post 1 bài mới trong topic đó thì comment mất hết
Admin có thể sửa được ko ạ?