Internet Download Manager - Chương trình tăng tốc tải file từ internet với tốc độ vô đối hiện nay.1. Cài đặt chương trình
2. Run file patch với quyền administrator
3. Dùng keygen để tạo serial
4. Đăng ký chương trình với serial trên với bất kỳ First Name, Last Name và Email

Click here to download

Cài đặt skymonk, sau đó chương trình sẽ tự động get link và download phần mềm này rất dễ dàng
( Skymonk installation, program will: auto get links and download software is very easy )