Hiện mình đang cần 2 phần mềm này để làm luận án:
LINGO
What'sBest!
http://www.lindo.com/index.php?optio...d=113&Itemid=3
Mình cần bản mới và full. Bạn nào có share mình với !!
Thank trước !!