Mình cài copy9 bản free tại trang :

Code:
http://copy9.com/user/default.aspx?lang=en-US
Cài đúng bản copy9 đúng version của Android phone mình, đã reboot máy lại, cấu hình và đăng nhập trên máy báo "Đăng nhập thành công". Máy đã bật 3G và chức năng định vị bật.

Vào web copy9 login thành công, nhưng mở xem định vị phone thì bị báo lỗi không định vị được, cụ thể là :

.....there is no record. Please choose another period.
Bro nào biết vui lòng hướng dẫn giúp, cám ơn