Ai có các phần mềm tạo truy vấn SQL này thì share cho mình với:
Superior SQL Builder
Active Query Builder


Mình cần bản full nhé.Thanks các bác