Chào các bạn, mình đang làm 1 trang web nhưng khi client truy cập vào thư mục bị cấm nó lại không tự kích hoạt trang login.jsp được mặc dù trên Glasshfish mình đã thêm vào 2 tài khoản admin và user trong file realm. Các pro chỉ giùm nha, xin cảm ơn!
Netbean: 7.1, Glassfish 3.1.1 đó là tool mình dùng để triển khai.

Còn đây là project của mình.
http://www.mediafire.com/?974bvoznad35av8