Tên tiếng việt: Ma Vực Đào Nguyên

Tên tiếng anh: The Other Side of the Horizon

Tên tiếng hoa: 魔域桃源

Sản xuất: 1983

Diễn viên:

Lưu Đức Hoa vai Phó Thanh Vân
Triệu Nhã Chi vai Đường Kỳ
Ngô Khải Hoa vai Mộ Dung Bạch
Châu Tú Lan vai Sở Yên Hàn
Lữ Hữu Tuệ vai Lâm Tử Quân
Dương Trạch Lâm vai Phó Thiên Thạch

HOTFILE
Tap 1: http://hotfile.com/dl/147465849/ac1ee73/
Tap 2: http://hotfile.com/dl/147465865/494f333/
Tap 3: http://hotfile.com/dl/147465890/1f451f7/
Tap 4: http://hotfile.com/dl/147465911/ccd0510/
Tap 5: http://hotfile.com/dl/147465931/151020e/
Tap 6: http://hotfile.com/dl/147465937/bcd6c27/
Tap 7: http://hotfile.com/dl/147465956/c4b4651/
Tap 8: http://hotfile.com/dl/147465971/a4b06f6/
Tap 9: http://hotfile.com/dl/147466016/648fb6c/
Tap 10: http://hotfile.com/dl/147466014/38102ef/
Tap 11: http://hotfile.com/dl/147466140/fcd6ad8/
Tap 12: http://hotfile.com/dl/147466161/d727a41/
Tap 13: http://hotfile.com/dl/147466191/d3ce094/
Tap 14: http://hotfile.com/dl/147466233/22eca3e/
Tap 15: http://hotfile.com/dl/147466322/473159e/
Tap 16: http://hotfile.com/dl/147466295/ff33ce5/
Tap 17: http://hotfile.com/dl/147466312/ffa1bb3/
Tap 18: http://hotfile.com/dl/147466345/dcc87d8/
Tap 19: http://hotfile.com/dl/147466397/c8bd9ae/
Tap 20: http://hotfile.com/dl/147466388/dda29a3/