9s-Video HD v1.2.33.41


Yêu cầu: A OS 2.1 trở lên
Tổng quan: Trình xem video mới chuẩn HD, có hỗ trợ máy tính bảng.9s-Video HD là một ứng dụng xem video tuyệt đẹp được thiết kế đặc biệt, hỗ trợ cho các máy tính bảng và hỗ trợ Android 3.0. Với thiết kế đồ họa 3D rực rỡ và giao diện người dùng trực quan thân thiện, 9s-Video HD chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn thưởng thức video.


Các tính năng:

  1. Hỗ trợ Android 3.0 trong 1280 x 800 và 1024 x 600
  2. Thiết kế đồ họa 3D rực rỡ
  3. Xem dọc và ngang được hỗ trợ
  4. Hỗ trợ hình thu nhỏ
  5. Liệt kê theo thư mục
  6. Giao diện người dùng trực quan & dễ sử dụng