eCatPosFree là tiện ích miễn phí để đáp ứng nhu cầu quản lý doanh thu các cửa hàng nhỏ do cá nhân hoặc hộ gia đình.
Tính năng :
- Quản lý hàng hóa kinh doanh theo nhóm hàng
- Đăng ký giá bán, giá vốn cho từng mặt hàng
- Quản lý doanh thu bán lẻ
- Báo cáo lãi, lỗ theo giá bán và giá vốn đã đăng ký
- Hỗ trợ máy in khổ giấy 80mm
- Miễn phí hoàn toàn cho 500 mặt hàng
- Có thể thay đổi thông tin cửa hàng trên hóa đơn bán lẻ
- Không hạn chế thời gian sử dụng
- Hỗ trợ các hệ điều hành từ WinXP SP2 trở lên(bao gồm cả Win7 64bit)
- Hỗ trợ xuất báo cáo ra các định dạng như XLS, PDF, XLSX, TXT, IMAGE ......
- Không hỗ trợ quản lý lượng tồn hàng hóa

Link download : http://dangsoftware.com/eCatFree.zip