Trang 1 của 5 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 15 của 70
 1. #1
  princekai's Avatar
  princekai Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Who care ???
  Bài viết
  35
  Thanks
  4,294,967,295
  Thanked 94 Times in 14 Posts

  File ghost XP thích hợp mọi loại máy

  idconline
  Việc này sẽ làm cho việc cài đặt windows của bạn nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều (nhất là dân sửa máy) ... đồng thời cũng làm giảm dung lượng windows XP xuống ...

  Bước 1: Cài đặt windows XP và tất cả chương trình cần thiết.

  Bước 2: Vào thư mục C:\WINDOWS\Driver Cache\i386, mở file Driver.cab rồi trích (Extract) các tập tin Atapi.sys, Intelide.sys, Pciide.sys, and Pciidex.sys vào thư mục C:\WINDOWS\System32\drivers.

  Bước 3: Tạo tập tin tên Mergeide.reg bằng Notepad với nội dung như sau:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_0 5]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_0 7]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
  CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"

  ;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6 d,00,33,00 ,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74 ,00,61,00, 70,00,69,00,2e,\
  00,73,00,79,00,73,00,00,00

  ;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6 d,00,33,00 ,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e ,00,74,00, 65,00,6c,00,69,\
  00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00


  ;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65, 00,6 d,00,33,00 ,32,00,5c,00,44,00,\
  52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63 ,00,69,00, 69,00,64,00,65,\
  00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00

  Bước 4: Bây giờ bạn nhấp chuột phải vào tập tin Mergeide.reg và chọn Merge rồi nhấn Yes trong bảng thông báo của Windows.

  Bước 5: Cuối cùng khởi động lại máy tính và cho chạy chương trình Ghost để tạo tập tin sao lưu. Vậy là bạn có được một bộ backup Windows XP tương thích với rất nhiều mainboard thông dụng rồi đó.

  File ghost WinXP SP2 mini (200MB):
  - Ưu điểm : file Ghost tương thích cho mọi PC, sau khi ghost xong Win sẽ tự động nhận tất tần tật các phần cứng PC của bạn (Lan, VGA, Sound ...). Dùng cực nhanh, thích hợp cho bác nào có PC còi (P2, P3), HDD bé mà chưa có điều kiện nâng cấp. Sau khi ghots dung lượng bộ Win chỉ khoảng 450MB (so với bộ Full là ~1.4 G => Đúng là bé hạt tiêu ) và cũng tiện cho bác nào hay phải cài lại Win (chỉ cần 5' là bạn đã cài xong 1 bộ win mới kính coong).
  - Nhược điểm : phân vùng Fat32, nhưng chả sao nếu các bác ko dùng NTFS.
  Link : http://www.megaupload.com/?d=PFMYGMPM

  Bộ cài WinXP SP2 stripped (175MB):
  Dạng file iso, dùng nero burn ra thành CD và cài đặt tương tự bộ Full (mất khoảng 45').
  - Ưu điểm : chuẩn, dùng cực nhanh, đặc biệt với những máy như P2, P3 dùng rất ổn định, dung lượng bộ cài và thư mục Win sau khi cài rất nhỏ (~450MB).-- Nhược điểm: Do rút gọn nhiều driver trong bộ cài nên bạn phải cái driver cho main, sound, ... nhưng ai biết máy tính thì chỉ là chuyện nhỏ.
  Link : http://www.megaupload.com/?d=S41C2I8I

  Sưu tầm


 2. #2
  trican Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Sep 2006
  Bài viết
  3
  Thanks
  16
  Thanked 4 Times in 1 Post
  các admin, các mod, các bor, cho em xin link khác dow file ghots winxp sp2 200 mb đi. link trên em dow được cao lắm 100mb là nó ngưng rồi. em cám ơn các admin, các mod, các bor trước.

 3. The Following 4 Users Say Thank You to trican For This Useful Post:


 4. #3
  nguoicungkho_vn Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Sep 2006
  Bài viết
  3
  Thanks
  0
  Thanked 4 Times in 1 Post
  dùng phần mềm hỗ trợ download : gigaget,fastget.IDM....

 5. The Following 4 Users Say Thank You to nguoicungkho_vn For This Useful Post:


 6. #4
  windcloud Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Sep 2006
  Bài viết
  47
  Thanks
  39
  Thanked 24 Times in 13 Posts
  bác ơi, up lên mạng của softvnn hay mạng nào khác đi, yourfilehost cũng dc, hoặc trang nào nhanh nhanh chút,chứ megaupload lâu quá, tới 20h lận.

 7. The Following 2 Users Say Thank You to windcloud For This Useful Post:


 8. #5
  fifakhung Đang Ngoại tuyến
  Old Staff
  Ngày tham gia
  May 2006
  Đang ở
  HDD0
  Bài viết
  275
  Thanks
  161
  Thanked 475 Times in 132 Posts
  Tôi đã thử làm theo cách rồi có 1 số main không chạy được

 9. The Following 4 Users Say Thank You to fifakhung For This Useful Post:


 10. #6
  ktxxx Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Bài viết
  5
  Thanks
  4,294,967,295
  Thanked 2 Times in 1 Post
  các bác ơi cho nguồn download vào trang nào khác đi chứ http://www.megaupload.com thi em chịu thui

 11. The Following 2 Users Say Thank You to ktxxx For This Useful Post:


 12. #7
  ][ead][unter Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Sep 2006
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post
  lam sao dơn o megaupload dc.tui chua bao gio down o do.Luc nao cung all the sever full

 13. The Following 2 Users Say Thank You to ][ead][unter For This Useful Post:


 14. #8
  fifakhung Đang Ngoại tuyến
  Old Staff
  Ngày tham gia
  May 2006
  Đang ở
  HDD0
  Bài viết
  275
  Thanks
  161
  Thanked 475 Times in 132 Posts
  http://sendspace.com/ vào share nè :sick:

 15. The Following 2 Users Say Thank You to fifakhung For This Useful Post:


 16. #9
  vutienvan Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  May 2006
  Bài viết
  13
  Thanks
  25
  Thanked 7 Times in 4 Posts
  Bản 200M thì tôi ghost nhiều rồi. Nhưng nó lại bị thiếu một số chức năng như : Không cài được IIS; nút stand By bị mờ; không có wordPad và nói chung là thiếu nhiều chức năng lắm. Nếu chỉ cài để sử dụng cho văn phòng, đào tạo thì ok nhưng nếu cho người biết kha khá về máy tính và thích mày mò thì hơi khó chịu.
  Còn bản kia thì tôi chưa thử cài!

 17. The Following 2 Users Say Thank You to vutienvan For This Useful Post:


 18. #10
  chuoong Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Bài viết
  2
  Thanks
  14
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Sao mình ghost ra no bao orror loading OS.

  Còn bản cài thì ghi ra đĩa không có file setup cho boot tu CD-ROM cũng không được.

  Help me.plz plz plz

 19. The Following User Says Thank You to chuoong For This Useful Post:


 20. #11
  tuanvip Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Bài viết
  14
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  tôi dùng tốt mà !!!!
  chỉ ghót vào máy xong là ok rồi !!!!!!
  là bản rút gọn nên thiếu 1 số chức năng nhưng mà ok ! ko sao !!!!!

 21. The Following User Says Thank You to tuanvip For This Useful Post:


 22. #12
  tuanvip Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Bài viết
  14
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  bác có thể upload bản ghost 200mb lên sever của softvnn được ko vậy ?
  chứ trên maga down chậm wa' , mà lại hay bị đứt giữa đường nữa nè !!!!!

 23. The Following User Says Thank You to tuanvip For This Useful Post:


 24. #13
  princekai's Avatar
  princekai Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jun 2006
  Đang ở
  Who care ???
  Bài viết
  35
  Thanks
  4,294,967,295
  Thanked 94 Times in 14 Posts
  mình đâu phải mod, ko up lên host softvnn dc, nhờ mod fifa ý

 25. The Following User Says Thank You to princekai For This Useful Post:


 26. #14
  giavi Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Oct 2006
  Bài viết
  1
  Thanks
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post

  100 driver nokia3120

  cac ban co driver nokia3120 thi cho minh voi

 27. The Following User Says Thank You to giavi For This Useful Post:


 28. #15
  adult Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jul 2006
  Bài viết
  13
  Thanks
  4,294,967,295
  Thanked 12 Times in 3 Posts
  muốn có driver nokia 3120 thì phải sang nokia.com.vn rồi tìm chứ,ở đây làm gì có

 29. The Following User Says Thank You to adult For This Useful Post:


Trang 1 của 5 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
ự, báo, bạn, bảng, bằng, bộ, cài, các, cần, của, cho, chuẩn, dụng, full, gọn, hà, máy, mọi, nội, nhanh, notepad, phân, phần, tính, tạo, thành, thích, thông, tiện, trình, windows, đặt, để, [hkey_local_machinesystemcurrentcontrolsetcontro, classguid=4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318, service=pciide, service=intelide, file, bước, ghost, dùng, driver, service=atapi, với, điểm, dung, tập, rất, chỉ, drivers 4.5 5 27090