Mình cũng không định viết bài này nhưng nhiều người dùng bản ghost của mình và các bản ghost khác đều hay hỏi: cách ghost (sao lưu, phục hồi dữ liệu), cách tạo, chia (ổ cứng) phân vùng .... Tất cả các hướng dẫn đều bằng video bạn xem, nghe và có thể tự làm dễ dàng. Nếu ghost từ Windows mình khuyên bạn nên dùng OnekeyGhost. Còn về các bản ghost, bạn có thể sử dụng bản ghost của mình hoặc 1 số bản ghost của diễn đàn trong diễn đàn

Hướng dẫn bằng video (có âm thanh) sử dụng Norton Ghost 11.5.1 (phục hồi 1 bản ghost down trên mạng, tự tạo cho mình 1 bản ghost)
http://www.mediafire.com/?ffqaykrr43epe49
Hướng dẫn bằng video cách ghost sử dụng Onekey Ghost
http://www.mediafire.com/?3r4cv35f3va8vdo
Hướng dẫn bằng video (có âm thanh) Acronis True Image( cách tạo ghost hoặc phục hồi file TIB), Acronis Disk Director
http://www.mediafire.com/?m9p61sxzyb218xz
Một số công cụ boot, mình không có thời gian làm (copy 1 số nguồn cho ai muốn download thì down)

Menuboot tích hợp Onekey Ghost vào ổ cứng chạy trong Windows XP (ko cần boot bằng CD hay USB)
http://www.mediafire.com/?wxwpaqng4ms6wh3

Onekey Ghost V6.5.11.173 (phiên bản mới nhất 32 bit hoặc 64 bit) + Ghost 32 for windows
http://www.mediafire.com/?sbl1db0an54e5

1 Click là có HirenMini2010 vào ổ cứng (winXP, win7) (nguồn vt2009)
http://www.mediafire.com/?aq3n9b160k7ujk0

Menu boot tích hợp Norton Ghost vào USB (phục hồi file ghost bằng cách boot từ USB)
http://www.mediafire.com/?ago9h9w9z4dwnzz

Menu boot tích hợp vào USB có Norton Ghost, Antivirus, Acronis True Image, Disk Director (nguồn lethanhduonghp)
http://share.vnn.vn/dl.php/3280240

Hiren's Boot 14.0 dùng cho đĩa CD, DVD (có Norton Ghost, Acronis True Image, Disk Director) (nguồn: hthd)
http://www.mediafire.com/?cd1drg2t9dh72

Menu boot dùng cho đĩa CD tích hợp Norton Ghost (nguồn chuanghiraten)
http://www.mediafire.com/?trhhd9wfrkltb6b


Công cụ convert ổ cứng FAT32 sang định dạng NTFS:
http://www.mediafire.com/?uqrh6tah5mpuui1
Nếu muốn bạn có thể download các bản ghost của meigyoku ở dưới chữ ký của mình!