xin lỗi nếu post nhầm chỗ
nhưng có game wii muh ko hack được máy wii thí làm sao muh chơi ?