HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN
WWW.HOICHOTHUONGMAI.COM


Chào các bạn đến diễn đàn http://hoichothuongmai.com nơi thảo luận và mua bán, giao lưu giữa doanh nghiệp với khách hàng, trao đổi, mua bán, trừng bày sản phẩm, quảng bá thương hiệu và hơn thế nữa...
Ngày 17/05/2009 H
ội chợ thương mại online bắt đầu chính thức hoạt động và hứa hẹn sẽ đem lại cho các doanh nghiệp nhiều thuận lợi và d dàng để quảng bá sản phẩm và thương hiệu cho doanh nghiệp của mình.
Hiện nay mỗi ngày HCTM-OL có hơn 20.000 lượt truy cập với khoản 7000 IP từ các máy chủ nhà cung cấp dịch vụ internet.
Với những kết quả đạt được sau 2 năm phát triển BQT HCTM-OL chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ HCTM-OL. Và hôm nay HCTM-OL đã có được một hệ thống website:

- Trang mua bán rao vặt: http://4rum.hoichothuongmai.com
- Trang Tử Vi, Xem Bói: http://xemboi.hoichothuongmai.com
- Trang Phỏng Thủy Kinh Doanh:
http://phongthuy.hoichothuongmai.com
- Trang Phim: http://phim.hoichothuongmai.com
- Trang Xem điểm, giáo dục: http://diemthi.hoichothuongmai.com

Link HCTM-OL: www.hoichothuongmai.com
Email: tinvip24h@gmail.com