Chào Các Bạn.
Kính Gửi: Admin SoftVnn.
Đồng Kính Gửi: Ban Quản Trị SoftVnn.

Qua một thời gian học tập, sinh hoạt cùng các bạn, cùng với tất cả Anh,Chị,Em là thành viên của SoftVnn.
Tôi có chút vấn đề ái ngại quá để BQT xem xét cho tôi. Tại đây với tôi là được học hỏi ở các bạn, không có tham vọng, không có bon chen.
Ở đây tôi chỉ muốn mình thật là bình thường như các anh, chị, em khác mà thôi các bạn ạ, tôi không có hiểu biết gì nhiều về Forum đâu, bởi vì tôi thuộc thế hệ lạc hậu mà các bạn. Do vậy tôi viết đơn này để BQT xem xét bỏ giúp cho tôi (ngôi sao) đi nhé, thật là ái ngại quá.
Rất mong BQT xem xét nguyện vọng cho Tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn