Mình lập cái thread này để các bạn có thể share với nhau những tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi GMAT nhé! Mình thấy trên Vietmba, hay giaoducmy.vn có rất nhiều tài liệu về các kỳ thi chuẩn hóa cũng như GMAT. Mình tìm được bài chia sẻ này, post lên đây cho các bạn tham khảo nhá!

1/ "Writing Skills for the GRE & GMAT" – Peterson:
http://www.filefactory.com/file/9265...orGRE-GMAT.rar
http://rapidshare.com/files/19939494...lsGRE-GMAT.rar

2/ Mc GrawHill GMAT 2008:
http://www.4shared.com/file/52327214..._GMAT.html?s=1

3/ Manhattan_GMAT_Prep:
http://www.4shared.com/file/52335940..._Prep.html?s=1

4/ The Official Guide for GMAT Quantitative Review 11th edition
http://www.esnips.com/doc/e7d229b3-1...view-11th_2005

5/ OG 11
RC http://www.esnips.com/doc/e9ce3116-9...527/OG_11th_RC

CR http://www.esnips.com/doc/294c6ee0-8...1ae/OG_11th_CR

SC http://www.esnips.com/doc/aa9931e2-c...MAT_OG_11th_SC

Quant http://www.esnips.com/doc/e7d229b3-1...view-11th_2005

6/ Manhattan GMAT

RC & CR http://www.esnips.com/doc/fa2bbb0f-8...RC-n-CR--1-107

Quant http://rapidshare.com/files/119036719/FDP.rar
password (nếu có) :englishtips.org

7/ Barron Gmat
http://rapidshare.com/#!download|19t...|BG8.rar|11760

8/ GMAT Critical Reasoning Bible
http://www.esnips.com/doc/1fa5c9a9-5...easoning-Bible

9/ GMAT Exam Success in Only 4 Steps by LearningExpress Editors
http://rapidshare.com/files/36801350...am_Success.rar

10/ 1 bài GMAT để Practice
http://rapidshare.com/files/39405970/GMAT-CAT.zip

11/ GMAT Writing Sample (sample cho tất cả các topic AWA)
http://www.esnips.com/doc/aa0a8ccf-7...writing-sample

12/ 1000 SC
http://www.esnips.com/doc/99c78845-0...tion_questions

13/ GMAT verbal studying package
Link: http://vietmba.com/showthread.php?t=4133

14/ Manhattan GMAT 2009 - Full 8 ebooks:
Link: http://vietmba.com/showthread.php?t=4072

15/ McGraw Hill GMAT 2010 Edition
Link: http://vietmba.com/showthread.php?t=2860

---
Nguồn: giaoducmy.vn