Anh em nào tìm hộ em 2 theme này với ,bên v0z bảo là ko biết, nó nằm trong bản ghost nào bên softvnn thì phải :@)

Thanks anh em softvnn trước :028: