Mình cần sử dụng 1 trong 2 phần mềm này để quản lý các máy con trong mạng LAN, nhưng chưa biết cách cấu hình máy Server và Client như thế nào. Mong các bạn giúp đỡ, pm nào cũng được. Cảm ơn các bạn trước