Tổng Hợp Tài Liệu, Giáo Trình, Bài Giảng Hóa Dược - Smith.N Studio!


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!

Các bạn download đầy đủ bộ tài liệu 2003.2007.2010 theo link bên dưới!


Share Folder:
E-Book: Tổng Hợp Tài Liệu, Giáo Trình, Bài Giảng Hóa Dược - Smith.N Studio!
Tác giả: nhiều tác giả.
Ðịnh dạng: .DOC, .PDF, .PRC, .PPT
Số lượng: 23 Bộ sách.
Dung lượng: 123Mb.
Upload: Smith Nguyen Studio.
Giới thiệu: Smith Nguyen Ebooks.

Trích Wikipedia:
Hóa dược theo định nghĩa của IUPAC là một ngành khoa học dựa trên nền tảng hóa học để nghiên cứu các vấn đề của các ngành khoa học sinh học, y học và dược học. Hóa dược bao gồm việc khám phá, phát minh, thiết kế, xác định và tổng hợp các chất có tác dụng hoạt tính sinh học, nghiên cứu sự chuyển hóa, giải thích cơ chế tác động của chúng ở mức độ phân tử, xây dựng các mối quan hệ giữa cấu trúc và tác dụng sinh học hay tác dụng dược lý (gọi là SAR) và mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc và tác dụng sinh học hay tác dụng dược lý (gọi là QSAR).
Hóa dược là một ngành hoa học thể hiện cao sự kết hợp giữa hóa hữu cơ và sinh hóa, hóa tin học, dược lý, sinh học phân tử, toán thống kê và hóa lý.
Một định nghĩa khác của Hóa dược là một ngành khoa học giao giữa hóa học và dược học nghiên cứu các vấn đề thiết kế và phát triển dược phẩm. Hóa dược bao gồm việc xác định, tổng hợp và phát triển các hóa chất mới phù hợp cho mục đích trị liệu. Hóa dược cũng bao gồm cả việc nghiên cứu các thuốc đã sẵn có, các hoạt tính sinh học mới và các mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc và tác dụng sinh học (QSAR).
Tổng Hợp Tài Liệu, Giáo Trình, Bài Giảng Hóa Dược - Smith.N Studio!

Slide BG Thuoc Kich Thich Than Kinh TW - Smith.N.rar

Slide Bai Giang Thuoc Loi Tieu - Smith.N.rar

Slide Bai Giang Hoa Sinh - DH Y Duoc Hue - Smith.N.rar

On Tap Khang Sinh Duocly 2 - Smith.N.rar

Mot So Xet Nghiem Hoa Sinh Trong Lam Sang - Ts.Phan Hai Nam HVQY - Smith.N.rar

Hoa Duoc Tong Hop DH Y Tp.HCM - Smith.N.rar

Giao Trinh Hoa Ly - DH Da Lat - Smith.N.rar

Giao Trinh Hoa Duoc, Duoc Ly - Bo Y Te - Smith.N.rar

Duoc Ly Hoc 2007 - DH Y Ha Noi - Smith.N.rar

Duoc Ly Dai Cuong - Smith.N.rar

Xet Nghiem Hoa Sinh Trong Lam Sang - Smith.N.rar

Duoc Ly - Smith.N.rar

BYT GT DLS - Smith.N.rar

Bai Giang Hoa Sinh Tong Hop - Thay Hai Nam - Smith.N.rar

Bai Giang Hoa Sinh File Word - DH Y Duoc Hue - Smith.N.rar

Bai Giang Hoa Sinh - DH Hue - Smith.N.rar

Thuoc Khang Sinh - Smith.N.rar

Thuc Tap Hoa Sinh - DH Y Ha Noi - Smith.N.rar

Thuc Hanh Sinh Hoa DH Can Tho - Smith.N.rar

Slide Thuoc Dieu Tri Tang Huyet Ap - Smith.N.rar

Slide Hoa Sinh GV.Nguyen Thi Kim Lang - Smith.N.rar

Slide Duoc Ly, Duoc Lam Sang - DH Y TP.HCM - Smith.N.rar

Slide Duoc Dong Hoc KN & Van Dung Thuc Te - DS.Nguyen Thi Phuong Cham - Smith.N.rar

Hy vọng những tài liệu trên sẽ giúp ích được cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu! Chúc các bạn thành công!

Smith Nguyen Studio!