Hiện nay các bạn biết đấy, người người vẩy E, nhà nhà vẩy E.Để tiếp bước Nghệ thuật vẩy E ! ( http://www.aoevietnam.org/showthread.php?t=11552) được Hiro post vào thời kỳ đầu phát triển nghệ thuật vẩy E, vì vậy Hiro lập topic này mong muốn muốn các bạn đưa lên những bức ảnh vẩy E hoành tráng nhất, nghệ thuật nhất và nham hiểm nhất , cho Tàu thấy Việt mình sáng tạo hơn nó ở chỗ nào. XIn mời
Chú ý : ANh em đưa ra bình luận về các bức ảnh được post lên chớ spam
Phần nào hay mình sẽ đưa vào sử sách AOE trong cuốn AOE toàn thư version sắp tới được repair từ cuốn AOE toàn thư cũ kỹ.