Ngày xưa có xem bộ phim cuối tuần trên vtv1, khoảng năm 2005-2006 gì đó. Với câu " Hãy cho chúng tôi biết chứ đùng để chúng tôi chết vì thiếu hiểu biết" . Dịch ra tiếng viêt là " Hãy nghe chúng tôi nói" Nói về sv của trường đại học Mỹ tham gia hùng biện. Và trận hùng biện cuối là nói về vấn đề có nên hay không nên cấm phá thai ở tuổi vị thành niên. Cám ơn các bác hãy giúp em plz