Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  vinh1812 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  22
  Thanks
  27
  Thanked 2 Times in 1 Post

 2. #2
  gianhapxhd Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Nov 2009
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post

  Ðề: Xin phim đánh bài "Thượng Hải Tranh Hùng"

  Đây nè bạn!

  Code:
  T?p 1
  http://rapidshare.com/files/255552248/01_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255552356/01_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255552155/01_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 2
  http://rapidshare.com/files/255553542/02_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255553399/02_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255553669/02_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 3
  http://rapidshare.com/files/255554231/03_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255554209/03_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255554244/03_VuaBipTXGH.AVI.003
  Tâp 4
  http://rapidshare.com/files/255554975/04_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255554966/04_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255554902/04_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 5
  http://rapidshare.com/files/255556202/05_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255556080/05_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255556273/05_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 6
  http://rapidshare.com/files/255561004/06_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255561117/06_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255561161/06_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 7
  http://rapidshare.com/files/255564406/07_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255564331/07_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255564373/07_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 8
  http://rapidshare.com/files/255565290/08_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255565185/08_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255565311/08_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 9
  http://rapidshare.com/files/255567148/09_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255566837/09_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255567073/09_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 10
  http://rapidshare.com/files/255567680/10_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255567572/10_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255567835/10_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255567620/10_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 11
  http://rapidshare.com/files/255569608/11_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255569477/11_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255569431/11_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255569515/11_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 12
  http://rapidshare.com/files/255572986/12_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255572947/12_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255572911/12_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255572918/12_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 13
  http://rapidshare.com/files/255579742/13_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255579669/13_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255579757/13_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255579751/13_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 14
  http://rapidshare.com/files/255580489/14_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255580554/14_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255580566/14_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255580770/14_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 15
  http://rapidshare.com/files/255587678/15_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255587634/15_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255587673/15_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255587680/15_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 16
  http://rapidshare.com/files/255590390/16_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255590653/16_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255590514/16_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255590587/16_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 17
  http://rapidshare.com/files/255598112/17_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255598256/17_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255598082/17_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255598232/17_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 18
  http://rapidshare.com/files/255603263/18_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255603278/18_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255603280/18_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 19
  http://rapidshare.com/files/255649200/19_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255650189/19_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255649945/19_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 20
  http://rapidshare.com/files/255656137/20_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255656034/20_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255656180/20_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255656154/20_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 21
  http://rapidshare.com/files/255665387/21_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255665258/21_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255665315/21_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255665582/21_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 22
  http://rapidshare.com/files/255670934/22_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255670827/22_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255670879/22_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255671534/22_VuaBipTXGH.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255671507/22_VuaBipTXGH.AVI.005
  T?p 23
  http://rapidshare.com/files/255675736/23_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255675494/23_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255675606/23_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255675476/23_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 24
  http://rapidshare.com/files/255682361/24_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255682224/24_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255681873/24_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255682143/24_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 25
  http://rapidshare.com/files/255683049/25_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255682871/25_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255682958/25_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255682989/25_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 26
  http://rapidshare.com/files/255684173/26_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255684436/26_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255683922/26_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255683835/26_VuaBipTXGH.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255684266/26_VuaBipTXGH.AVI.005
  T?p 27
  http://rapidshare.com/files/255686290/27_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255686291/27_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255686252/27_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255686866/27_VuaBipTXGH.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255686212/27_VuaBipTXGH.AVI.005
  T?p 28_End
  http://rapidshare.com/files/255689094/28_VuaBipTXGH.End.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255688256/28_VuaBipTXGH.End.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255688606/28_VuaBipTXGH.End.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255688008/28_VuaBipTXGH.End.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255689646/28_VuaBipTXGH.End.AVI.005
  http://rapidshare.com/files/255689978/28_VuaBipTXGH.End.AVI.006
  Code:
  01 http://www.megaupload.com/?d=JFWLEYX9
  02 http://www.megaupload.com/?d=6ZDC04JU
  03 http://www.megaupload.com/?d=FTQD3ANQ
  04 http://www.megaupload.com/?d=VSA38FYH
  05 http://www.megaupload.com/?d=HD6LS8UR
  06 http://www.megaupload.com/?d=Q9665775
  07 http://www.megaupload.com/?d=OGD0W9E6
  08 http://www.megaupload.com/?d=LZNP3Y1J
  09 http://www.megaupload.com/?d=BVZWF21H
  10 http://www.megaupload.com/?d=88JEVVKT
  11 http://www.megaupload.com/?d=BUNK8N0M
  12 http://www.megaupload.com/?d=EOVJEL53
  13 http://www.megaupload.com/?d=I1Y8CQVO
  14 http://www.megaupload.com/?d=IIJ9WADU
  15 http://www.megaupload.com/?d=KBOCHXJZ
  16 http://www.megaupload.com/?d=75UXDT7X
  17 http://www.megaupload.com/?d=MA0REQ2B
  18 http://www.megaupload.com/?d=Z59IYB2U
  19 http://www.megaupload.com/?d=U1DNQ7YK
  20 http://www.megaupload.com/?d=4W1TT2WB
  21 http://www.megaupload.com/?d=X8CEHTAF
  22 http://www.megaupload.com/?d=0V6S2QQ7
  23 http://www.megaupload.com/?d=YLX31QR2
  24 http://www.megaupload.com/?d=BBR1ZAY5
  25 http://www.megaupload.com/?d=Q8UDAX7G
  26 http://www.megaupload.com/?d=2K3YG7G0
  27 http://www.megaupload.com/?d=QSQIYNFV
  28 http://www.megaupload.com/?d=43IMOLRL
  Xem online

  Code:
  http://www.petalia.org/Funpage/Phim/benthuonghai.htm
  Lần sửa cuối bởi gianhapxhd, ngày 26-11-2009 lúc 09:38 AM.

 3. The Following 2 Users Say Thank You to gianhapxhd For This Useful Post:


 4. #3
  thai09051985 Đang Ngoại tuyến Thành viên mới
  Ngày tham gia
  May 2007
  Bài viết
  2
  Thanks
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Xin phim đánh bài "Thượng Hải Tranh Hùng"

  Trích dẫn Gửi bởi gianhapxhd Xem bài viết
  Đây nè bạn!

  Code:
  T?p 1
  http://rapidshare.com/files/255552248/01_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255552356/01_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255552155/01_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 2
  http://rapidshare.com/files/255553542/02_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255553399/02_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255553669/02_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 3
  http://rapidshare.com/files/255554231/03_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255554209/03_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255554244/03_VuaBipTXGH.AVI.003
  Tâp 4
  http://rapidshare.com/files/255554975/04_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255554966/04_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255554902/04_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 5
  http://rapidshare.com/files/255556202/05_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255556080/05_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255556273/05_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 6
  http://rapidshare.com/files/255561004/06_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255561117/06_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255561161/06_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 7
  http://rapidshare.com/files/255564406/07_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255564331/07_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255564373/07_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 8
  http://rapidshare.com/files/255565290/08_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255565185/08_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255565311/08_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 9
  http://rapidshare.com/files/255567148/09_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255566837/09_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255567073/09_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 10
  http://rapidshare.com/files/255567680/10_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255567572/10_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255567835/10_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255567620/10_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 11
  http://rapidshare.com/files/255569608/11_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255569477/11_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255569431/11_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255569515/11_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 12
  http://rapidshare.com/files/255572986/12_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255572947/12_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255572911/12_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255572918/12_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 13
  http://rapidshare.com/files/255579742/13_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255579669/13_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255579757/13_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255579751/13_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 14
  http://rapidshare.com/files/255580489/14_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255580554/14_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255580566/14_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255580770/14_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 15
  http://rapidshare.com/files/255587678/15_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255587634/15_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255587673/15_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255587680/15_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 16
  http://rapidshare.com/files/255590390/16_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255590653/16_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255590514/16_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255590587/16_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 17
  http://rapidshare.com/files/255598112/17_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255598256/17_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255598082/17_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255598232/17_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 18
  http://rapidshare.com/files/255603263/18_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255603278/18_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255603280/18_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 19
  http://rapidshare.com/files/255649200/19_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255650189/19_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255649945/19_VuaBipTXGH.AVI.003
  T?p 20
  http://rapidshare.com/files/255656137/20_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255656034/20_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255656180/20_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255656154/20_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 21
  http://rapidshare.com/files/255665387/21_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255665258/21_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255665315/21_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255665582/21_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 22
  http://rapidshare.com/files/255670934/22_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255670827/22_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255670879/22_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255671534/22_VuaBipTXGH.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255671507/22_VuaBipTXGH.AVI.005
  T?p 23
  http://rapidshare.com/files/255675736/23_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255675494/23_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255675606/23_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255675476/23_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 24
  http://rapidshare.com/files/255682361/24_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255682224/24_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255681873/24_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255682143/24_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 25
  http://rapidshare.com/files/255683049/25_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255682871/25_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255682958/25_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255682989/25_VuaBipTXGH.AVI.004
  T?p 26
  http://rapidshare.com/files/255684173/26_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255684436/26_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255683922/26_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255683835/26_VuaBipTXGH.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255684266/26_VuaBipTXGH.AVI.005
  T?p 27
  http://rapidshare.com/files/255686290/27_VuaBipTXGH.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255686291/27_VuaBipTXGH.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255686252/27_VuaBipTXGH.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255686866/27_VuaBipTXGH.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255686212/27_VuaBipTXGH.AVI.005
  T?p 28_End
  http://rapidshare.com/files/255689094/28_VuaBipTXGH.End.AVI.001
  http://rapidshare.com/files/255688256/28_VuaBipTXGH.End.AVI.002
  http://rapidshare.com/files/255688606/28_VuaBipTXGH.End.AVI.003
  http://rapidshare.com/files/255688008/28_VuaBipTXGH.End.AVI.004
  http://rapidshare.com/files/255689646/28_VuaBipTXGH.End.AVI.005
  http://rapidshare.com/files/255689978/28_VuaBipTXGH.End.AVI.006
  Code:
  01 http://www.megaupload.com/?d=JFWLEYX9
  02 http://www.megaupload.com/?d=6ZDC04JU
  03 http://www.megaupload.com/?d=FTQD3ANQ
  04 http://www.megaupload.com/?d=VSA38FYH
  05 http://www.megaupload.com/?d=HD6LS8UR
  06 http://www.megaupload.com/?d=Q9665775
  07 http://www.megaupload.com/?d=OGD0W9E6
  08 http://www.megaupload.com/?d=LZNP3Y1J
  09 http://www.megaupload.com/?d=BVZWF21H
  10 http://www.megaupload.com/?d=88JEVVKT
  11 http://www.megaupload.com/?d=BUNK8N0M
  12 http://www.megaupload.com/?d=EOVJEL53
  13 http://www.megaupload.com/?d=I1Y8CQVO
  14 http://www.megaupload.com/?d=IIJ9WADU
  15 http://www.megaupload.com/?d=KBOCHXJZ
  16 http://www.megaupload.com/?d=75UXDT7X
  17 http://www.megaupload.com/?d=MA0REQ2B
  18 http://www.megaupload.com/?d=Z59IYB2U
  19 http://www.megaupload.com/?d=U1DNQ7YK
  20 http://www.megaupload.com/?d=4W1TT2WB
  21 http://www.megaupload.com/?d=X8CEHTAF
  22 http://www.megaupload.com/?d=0V6S2QQ7
  23 http://www.megaupload.com/?d=YLX31QR2
  24 http://www.megaupload.com/?d=BBR1ZAY5
  25 http://www.megaupload.com/?d=Q8UDAX7G
  26 http://www.megaupload.com/?d=2K3YG7G0
  27 http://www.megaupload.com/?d=QSQIYNFV
  28 http://www.megaupload.com/?d=43IMOLRL
  Xem online

  Code:
  http://www.petalia.org/Funpage/Phim/benthuonghai.htm
  bạn ơi chuyển lên medifire được dùm mình được ko bạn?

 5. #4
  sirdanhvt88's Avatar
  sirdanhvt88 Đang Ngoại tuyến
  Old Staff
  Ngày tham gia
  Oct 2008
  Đang ở
  ıllıllı ıllıllı ıllıllı ıllıllı
  Bài viết
  1,366
  Thanks
  1,147
  Thanked 3,526 Times in 872 Posts

  Ðề: Xin phim đánh bài "Thượng Hải Tranh Hùng"

  Trích dẫn Gửi bởi thai09051985 Xem bài viết
  bạn ơi chuyển lên medifire được dùm mình được ko bạn?
  Vào đây yêu cầu nhé : Click here !

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
bài, cao, hủ, nhiều, phim, share, dùm, tứ, cảm, long, nhé, thủ, hải, thượng, đánh, tranh, hùng, thần 4.5 5 57130