Hiện nay mình đang học SPSS 11.5 và mình muốn đánh tiếng việt trong phần mềm này. Nhưng hiện nay lại không tìm ra file "boxed vni helve condense.tlo". Bác nào có file này hoặc file tương tự để hiển thị được tiếng việt trong SPSS 11.5 thì share cho mình với. Xin cảm ơn