Các bạn cho mình xin link các film hoạt hình này với tìm hoài cả tháng mà không thấy. TựA đề phim là 10 điều răn của Chúa, hoặc các phim hoạt hình có liên quan đến kinh thánh cựu ước.
Link meidafire nha các bạn. Cám ơn các bạn đã giúp đỡ thật nhiều !