Kết quả 1 đến 12 của 12
 1. #1
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  19 Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  idconline
  Mình sài Vista,mỗi lần khởi động vào màn hình Logon là cái quỷ Narator nó lại đọc....mà đọc tầm bậy tầm bạ...mình bực nó lắm
  Có Pro của Pro nào biết cách tắt không vậy????Help me
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 2. #2
  long<>ham's Avatar
  long<>ham Đang Ngoại tuyến
  Nhấp nháy nè!
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Đang ở
  Đang tải [█.................] 1%
  Bài viết
  2,214
  Thanks
  585
  Thanked 1,561 Times in 1,006 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Bạn làm như sau nhé:
  Code:
  Control Panel -> Ease of Access -> Ease of Access Center -> Explore all Settings -> Use the computer without a display
  Bỏ chọn ô sau nhé:
  Code:
  Turn on Narrator
  Ấn Save!
  Chu ki sai quy dinh

 3. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:


 4. #3
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Mặc dù là ko có check trong Turn On nhưng nó vẫn khởi động bạn ạ..khi nhấn Turn On thì nó lại hiện lên,không cần khởi động....hizzz
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 5. #4
  long<>ham's Avatar
  long<>ham Đang Ngoại tuyến
  Nhấp nháy nè!
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Đang ở
  Đang tải [█.................] 1%
  Bài viết
  2,214
  Thanks
  585
  Thanked 1,561 Times in 1,006 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Thử cách khác vậy:

  1:Mở control panel
  2:Ấn vào Optimize visual display under Ease of Access
  3:Bỏ dấu turn on narrator
  4:Ấn apply
  5:Khởi động lại máy.
  Chu ki sai quy dinh

 6. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:


 7. #5
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Mình đã làm như vậy và vẫn bị vậy Pro ơi!!!
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 8. #6
  long<>ham's Avatar
  long<>ham Đang Ngoại tuyến
  Nhấp nháy nè!
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Đang ở
  Đang tải [█.................] 1%
  Bài viết
  2,214
  Thanks
  585
  Thanked 1,561 Times in 1,006 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Bạn down về hijackthis:
  Code:
  HijackThis
  Chạy chương trình đó, chọn Scan only => tìm dòng có ghi cái narrator, đánh dấu vào đó => fixed check => Khởi động lại máy nhá!
  Chu ki sai quy dinh

 9. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:


 10. #7
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Mình rất ngưỡng mộ Pro.....trả lời nhanh gọn nhẹ lại cực Prro...để mỉnh thử xem
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 11. #8
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Mình không tìm thấy dòng đó Pro ạ.......vì cái Narrator đâu có chạy đâu...khi khởi động nó mới nổi lên thôi và đọc nhảm thôi
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 12. #9
  long<>ham's Avatar
  long<>ham Đang Ngoại tuyến
  Nhấp nháy nè!
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Đang ở
  Đang tải [█.................] 1%
  Bài viết
  2,214
  Thanks
  585
  Thanked 1,561 Times in 1,006 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Hijackthis dùng để tìm các chương trình khởi động cùng windows. Khi chạy, bạn nhớ chạy với quyền admin: "Run as administrator" => scan and save log file => post file log lên để mình xem thử.
  Chu ki sai quy dinh

 13. The Following User Says Thank You to long<>ham For This Useful Post:


 14. #10
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Nè Pro

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 9:33:20 AM, on 5/14/2009
  Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\Windows\system32\taskeng.exe
  C:\Windows\system32\Dwm.exe
  C:\Windows\Explorer.EXE
  D:\ProT\ESET Smart Security\egui.exe
  D:\Pro\Cfoss\cfosspeed.exe
  D:\Pro\TweakMASTER\TMTray.exe
  C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
  C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
  D:\Pro\Internet Download Manager\IDMan.exe
  D:\Pro\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
  D:\Pro\Opera\opera.exe
  D:\ProT\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = local;*.local
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O1 - Hosts: ::1 localhost
  O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com
  O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Pro\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - D:\ProT\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll
  O2 - BHO: TweakMASTER PRO Component - {7DAAC7DE-9EF0-4FF0-BFA5-AFF3E899054C} - D:\Pro\TweakMASTER\TweakBHO.dll
  O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [egui] "D:\ProT\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
  O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Pro\Cfoss\cFosSpeed.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TweakMASTER] "D:\Pro\TweakMASTER\TMTray.exe"
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
  O8 - Extra context menu item: Add to &LinkFox - res://D:\Pro\TWEAKM~1\TweakBHO.dll/IESCRIPT
  O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - D:\Pro\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
  O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - D:\Pro\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
  O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\Pro\Internet Download Manager\IEExt.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\Pro\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\ProT\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Pro\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
  O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/reso...an8/oscan8.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
  O20 - AppInit_DLLs: d:\prot\kasper~1\mzvkbd.dll,d:\prot\kasper~1\mzvkb d3.dll
  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - D:\ProT\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe
  O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - D:\Pro\Cfoss\spd.exe
  O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\ProT\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
  O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\ProT\ESET Smart Security\ekrn.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
  O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
  O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\Windows\System32\TUProgSt.exe

  --
  End of file - 5008 bytes
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 15. #11
  Men Vĩ Đại Đang Ngoại tuyến Thành viên Softvnn
  Ngày tham gia
  Apr 2009
  Bài viết
  468
  Thanks
  139
  Thanked 31 Times in 27 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Đã đươc Pro trên giải đáp...thsnk Pro nhìu
  Vĩ Đại Vĩ Đại Đại Vĩ Đại

 16. #12
  long<>ham's Avatar
  long<>ham Đang Ngoại tuyến
  Nhấp nháy nè!
  Ngày tham gia
  Mar 2008
  Đang ở
  Đang tải [█.................] 1%
  Bài viết
  2,214
  Thanks
  585
  Thanked 1,561 Times in 1,006 Posts

  Ðề: Làm sao tắt Microsoft Narrator???

  Cách chữa là:

  1. Bạn mở Regedit!
  2. Vào:
  Code:
  HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Accessibility
  3. Xóa giá trị của khóa Configuration => khởi động lại máy là ok!
  Chu ki sai quy dinh

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
cách, cái, của, hình, không, là, làm, lại, microsoft, nào, pro, vào, đọc, động, tầm, mình, tắt, bực, bạ, bậy, lắm, vậy????help, biết, narator, vista,mỗi, lần, khởi, sài, narrator, quỷ, logon, màn 4.5 5 8472