Bạn nào có link download phần mềm chỉnh sửa nào có khả năng đọc file *.PNG đẩy đủ layer mà không bị merge vào 2 become 1 , 300 become 1 too cho xin với nhé , đang rất cần , cảm ơn nhiều