Sắc màu đại dương là thể loại trò chơi trực tuyến mạng xã hội dành cho lớp người trẻ có sở thích chơi các thể loại game nuôi trồng.Đây là game do VTC Studio sản xuất, người chơi sẽ tham gia vào trò...